Tajikistan
 • Dushanbe(HUB)
 • Khudzhand
  International
 • Almaty (Kazakhstan)
 • Dubai (UAE)
 • Frankfurt (Germany)
 • Istanbul (Turkey)
 • Urumqi (China)
  Russia
 • Ekaterinburg
 • Irkutsk
 • Kazan
 • Khanty-Mansiysk
 • Krasnodar
 • Krasnoyarsk
 • Moscow
 • Nizhnevartovsk
 • Novosibirsk
 • Orenburg
 • Sochi
 • St Petersburg
 • Tyumen